Artificial neural net (ANN)

Định nghĩa Artificial neural net (ANN) là gì?

Artificial neural net (ANN)Nhân tạo lưới thần kinh (ANN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Artificial neural net (ANN) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mô hình toán học Computerized (tập hợp các thuật toán) mà mô phỏng quá trình xử lý thông tin và khả năng học tập của cấu trúc dày đặc kết nối với nhau và ồ ạt song song của bộ não con người. ANNs được sử dụng chủ yếu trong nhận dạng mẫu, tầm nhìn robot, và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mờ hoặc đầu vào không chính xác.

Definition - What does Artificial neural net (ANN) mean

Computerized mathematical model (set of algorithms) that simulates the information processing and learning capabilities of the densely interconnected and massively parallel structure of human brain. ANNs are used mainly in pattern recognition, robotic vision, and making decisions based on fuzzy data or imprecise input.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *