As-builts

Định nghĩa As-builts là gì?

As-builtsNhư-builts. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ As-builts - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho bản vẽ kỷ lục.

Definition - What does As-builts mean

Alternative term for record drawings.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *