As is

Định nghĩa As is là gì?

As isNhư là. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ As is - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn bao gồm trong thỏa thuận bán để thông báo cho người mua mà không có rõ ràng hay ngụ ý bảo hành được cung cấp. Do đó, người mua phải mất hàng hoá hay tài sản rủi ro của riêng mình, mà không đòi người bán cho điều kiện hoặc hiệu suất của chúng. 'Như là' chuyển thành 'với tất cả các lỗi.'

Definition - What does As is mean

Term included in sale agreements to notify the buyer that no express or implied warranty is provided. The buyer therefore takes the goods or property at his or her own risk, without recourse against the seller for their condition or performance. 'As is' translates into 'with all faults.'

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *