Asbestos

Định nghĩa Asbestos là gì?

AsbestosAmiăng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asbestos - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sợi mạnh mẽ và chống cháy silicat-khoáng sản mà trở nên giòn ( 'bở') theo tuổi tác, và ô nhiễm không khí và nước như các hạt cực kỳ tốt có thể gây bệnh nghiêm trọng (chẳng hạn như 'asbestosis') và ung thư (như u trung biểu mô). Amiăng được tìm thấy trong một số gạch acoustic trần, cách nhiệt, các hợp chất vá, bệnh zona lợp, sơn kết cấu, sàn vinyl, và một số các thiết bị như bàn ủi. Xem thêm amiăng giảm.

Definition - What does Asbestos mean

Strong and fireproof silicate-mineral fiber that becomes brittle ('friable') with age, and pollutes air and water as extremely fine particles that can cause serious illnesses (such as 'asbestosis') and cancer (such as mesothelioma). Asbestos is found in certain acoustic ceiling tiles, insulation, patching compounds, roofing shingles, texture paints, vinyl flooring, and some appliances such as irons. See also asbestos abatement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *