ASCII

Định nghĩa ASCII là gì?

ASCIIASCII. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ASCII - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin. Phát triển bởi ANSI (ANSI), nó là mã phổ biến nhất được sử dụng bởi các máy tính để dịch văn bản (chữ cái, số, và các ký hiệu) thành một dạng có thể được gửi đến, và hiểu được, máy tính và các thiết bị khác như modem và máy in.

Definition - What does ASCII mean

American standard code for information interchange. Developed by American National Standards Institute (ANSI), it is the most common code used by computers to translate text (letters, numbers, and symbols) into a form that can be sent to, and understood by, other computers and devices such as modems and printers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *