Aseptic packaging

Định nghĩa Aseptic packaging là gì?

Aseptic packagingVô trùng bao bì. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aseptic packaging - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình trong đó một sản phẩm thực phẩm, chẳng hạn như nhiệt độ cao (UHT) sữa siêu) và gói của nó được tiệt trùng riêng biệt và sau đó kết hợp và đóng dấu dưới bầu không khí tiệt trùng. Trong khi đó, trong một quá trình đóng hộp cả mục và bao bì được niêm phong như một đơn vị và sau đó đun nóng đến khử trùng chúng lại với nhau.

Definition - What does Aseptic packaging mean

Process in which a food product, such as ultra high temperature (UHT) milk) and its package is sterilized separately and then combined and sealed under sterilized atmosphere. In comparison, in a canning process both the item and packaging are sealed as one unit and then heated to sterilize them together.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *