Aseptic

Định nghĩa Aseptic là gì?

AsepticVô trùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aseptic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều kiện hay trạng thái kết quả từ một quá trình khử trùng, và được tạo ra trong một khu vực nhỏ, giới hạn.

Definition - What does Aseptic mean

Condition or state resulting from a sterilizing process, and created in a small, confined area.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *