Asiandollar

Định nghĩa Asiandollar là gì?

AsiandollarAsiandollar. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asiandollar - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đôla Mỹ hoặc quỹ được tổ chức tại các ngân hàng nằm ở các nước châu Á hoặc Pacific Basin. Thuật ngữ này là một biến thể của Eurodollar.

Definition - What does Asiandollar mean

US currency or funds held in banks situated in Asia or Pacific Basin countries. This term is a variant of Eurodollar.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *