Ask

Định nghĩa Ask là gì?

AskHỏi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ask - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá một người bán sẵn sàng chấp nhận cho một an ninh hoặc các công cụ tài chính khác. Cũng được gọi là một Offer. So với dự thầu, Best hỏi.

Definition - What does Ask mean

The price a seller is willing to accept for a security or other financial instrument. Also referred to as an Offer. Compare to Bid, Best Ask.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *