Aspect ratio

Định nghĩa Aspect ratio là gì?

Aspect ratioTỉ lệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aspect ratio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ chiều rộng theo chiều dài hoặc chiều cao. Bản vẽ hoặc đồ họa có tỉ lệ tương tự có thể được giảm nhiếp ảnh hoặc mở rộng với kích thước tương tự.

Definition - What does Aspect ratio mean

Ratio of width to length or height. Drawings or graphics having the same aspect ratio can be photographically reduced or enlarged to the same size.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *