Aspiration

Định nghĩa Aspiration là gì?

AspirationNguyện vọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aspiration - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. hút của một chất lỏng.

Definition - What does Aspiration mean

1. Suction of a fluid.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *