Assay ton

Định nghĩa Assay ton là gì?

Assay tonTấn khảo nghiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assay ton - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị khối lượng sử dụng trong khoáng vật học cho số tiền của một kim loại quý (như vàng hay bạc) hoặc kim loại hiếm (như uranium) trong một thử nghiệm (khảo nghiệm) lượng quặng. Mặc dù tên của nó, một khảo nghiệm tấn tương đương với chỉ 33,667 gram ở Anh và 29,167 gam ở Mỹ.

Definition - What does Assay ton mean

Unit of mass used in mineralogy for the amount of a precious metal (such as gold or silver) or rare metal (such as uranium) in a tested (assayed) amount of ore. Despite its name, an assay ton equals only 33.667 grams in the UK and 29.167 grams in the US.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *