Assessment company

Định nghĩa Assessment company là gì?

Assessment companyCông ty đánh giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assessment company - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Doanh nghiệp bảo hiểm, người được bảo hiểm có thể tính phí bên thêm nếu phí bảo hiểm đã nộp không đủ để trang trải chi phí hoạt động của họ.

Definition - What does Assessment company mean

An insurer who may charge insured parties extra if the premiums already paid are not enough to cover their operating costs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *