Asset-light debt

Định nghĩa Asset-light debt là gì?

Asset-light debtNợ tài sản ánh sáng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset-light debt - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phân loại các khoản nợ của công ty trong đó giá trị tài sản thế chấp chấp để đảm bảo khoản vay nhỏ hơn yêu cầu bình thường.

Definition - What does Asset-light debt mean

A classification of corporate debt whereby the collateral value pledged to secure the loan is less than normal requirements.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *