Asset valuation reserve

Định nghĩa Asset valuation reserve là gì?

Asset valuation reserveDự trữ định giá tài sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset valuation reserve - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một dự trữ bao gồm tất cả các đầu tư tài sản của tất cả các lớp học. dự trữ này được thực hiện bắt buộc các NAIC.

Definition - What does Asset valuation reserve mean

A reserve comprised of all invested assets of all classes. This reserve is made mandatory by the NAIC.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *