Assets under management

Định nghĩa Assets under management là gì?

Assets under managementTài sản thuộc quyền quản lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assets under management - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổng giá trị thị trường của một quỹ tương hỗ (đơn vị ủy thác).

Definition - What does Assets under management mean

Total market value of a mutual fund (unit trust).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *