Assign employees

Định nghĩa Assign employees là gì?

Assign employeesNhân viên assign. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assign employees - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem quyền người lao động assign.

Definition - What does Assign employees mean

See right to assign employees.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *