Assigned risk

Định nghĩa Assigned risk là gì?

Assigned riskNguy cơ giao. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assigned risk - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lái xe có nguy cơ cao được gán (buộc phải thuận) doanh nghiệp bảo hiểm cho bảo hiểm rủi ro được phân công.

Definition - What does Assigned risk mean

High-risk driver assigned (forced upon) an insurer for assigned risk insurance.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *