Assignment of mortgage

Định nghĩa Assignment of mortgage là gì?

Assignment of mortgageNhiệm vụ thế chấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignment of mortgage - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại tài liệu bằng văn bản rằng di chuyển nghĩa vụ của một khoản vay cho một cá nhân hay đảng từ bên thứ nhất hoặc gốc.

Definition - What does Assignment of mortgage mean

A type of document in writing that moves the obligation of a loan to another individual or party from the first or original party.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *