Assumption reinsurance

Định nghĩa Assumption reinsurance là gì?

Assumption reinsuranceGiả định tái bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assumption reinsurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại tái bảo hiểm. Công ty reinsuring bên được bảo hiểm giả định tổng trách nhiệm về chính sách từ công ty bảo hiểm gốc. Này được thực hiện bằng cách chuyển chính sách từ các công ty bảo hiểm để tái bảo hiểm.

Definition - What does Assumption reinsurance mean

A type of reinsurance. The company reinsuring the insured party assumes total responsibility for the policy from the original insurance company. This is done by transferring the policy from the insurer to the re-insurer.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *