Asterisk

Định nghĩa Asterisk là gì?

AsteriskDấu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asterisk - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biểu tượng đánh máy sao (*) được sử dụng như một dấu ấn tài liệu tham khảo trong tham khảo chéo, đề cập đến một chú thích hoặc EndNote, hoặc kêu gọi sự chú ý đến một điểm. Xem thêm ngôi sao phân trang.

Definition - What does Asterisk mean

Typographical star symbol (*) used as a reference mark in cross referencing, referring to a footnote or endnote, or in calling attention to a point. See also star paging.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *