Asymmetrical digital subscriber line (ADSL)

Định nghĩa Asymmetrical digital subscriber line (ADSL) là gì?

Asymmetrical digital subscriber line (ADSL)Không đối xứng đường dây thuê bao kỹ thuật số (ADSL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asymmetrical digital subscriber line (ADSL) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công nghệ nén dữ liệu cho phép cho các kết nối qua phổ biến internet rất nhanh (và mạng khác) (cặp xoắn không được che chở hay UTP) đường dây điện thoại. Sử dụng một modem đặc biệt, hỗ trợ ADSL nhận tốc độ (hạ lưu) dữ liệu 1,5-9,0 megabits mỗi giây và gửi (thượng nguồn) tốc độ dữ liệu 16-640 kilobits mỗi giây. Sự sắp xếp này phù hợp với một phiên internet điển hình trong đó nhiều hơn nữa nhận được dữ liệu hơn gửi đi.

Definition - What does Asymmetrical digital subscriber line (ADSL) mean

Data compression technology that allows for very fast internet (and other network) connections over the common (unshielded twisted pair or UTP) telephone lines. Using a special modem, ADSL supports receiving (downstream) data speeds from 1.5 to 9.0 megabits per second and sending (upstream) data speeds of 16 to 640 kilobits per second. This arrangement suits a typical internet session in which much more data is received than sent.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *