Asymmetry

Định nghĩa Asymmetry là gì?

AsymmetryKhông đối xứng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asymmetry - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không đồng đều hoặc thiếu cân bằng. Trong một tình huống không đối xứng, một phần của một cái gì đó không có dạng chính xác giống như phần khác. Ngược lại đối xứng.

Definition - What does Asymmetry mean

Uneven or lacking balance. In an asymmetrical situation, a portion of something does not have the same exact form as another portion. Opposite of symmetry.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *