At-fault accident

Định nghĩa At-fault accident là gì?

At-fault accidentTại-lỗi tai nạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ At-fault accident - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong đó người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thiệt hại hay thương tích.

Definition - What does At-fault accident mean

In which the insured is held legally responsible for the damages or injury.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *