At limit

Định nghĩa At limit là gì?

At limitTại giới hạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ At limit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hướng dẫn đến một đại lý hoặc môi giới để mua một món hàng dưới một mức giá nhất định, hoặc bán nó ở trên một mức giá nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định.

Definition - What does At limit mean

Instruction to an agent or broker to buy an item below a certain price, or to sell it at above a certain price, within a specified timeframe.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *