At sight

Định nghĩa At sight là gì?

At sightNgay từ cái nhìn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ At sight - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hối phiếu đòi nợ phải trả vào ngày nó được trình bày cho đối tượng đã nêu (người bị ký phát). Còn được gọi là dự luật cảnh hoặc dự thảo tầm nhìn. Xem thêm sau tầm nhìn.

Definition - What does At sight mean

Bill of exchange payable on the day it is presented to the named entity (the drawee). Also called sight bill or sight draft. See also after sight.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *