Attack

Định nghĩa Attack là gì?

AttackTấn công. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attack - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Thực hiện một mối đe dọa. Không có định nghĩa pháp lý của vụ tấn công. Xem thêm gây hấn và tấn công.

Definition - What does Attack mean

1. General: Realization of a threat. There is no legal definition of attack. See also aggression and assault.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *