Automatic reinvestment plan

Định nghĩa Automatic reinvestment plan là gì?

Automatic reinvestment planKế hoạch tái đầu tư tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic reinvestment plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sắp xếp theo đó một phần / cổ đông ủy quyền cho chi trả cổ tức và / hoặc lãi vốn được sử dụng như thanh toán cho thêm cổ phiếu / cổ phiếu.

Definition - What does Automatic reinvestment plan mean

Arrangement under which a share/stockholder authorizes dividend and/or capital gains payments to be used as payments for additional shares/stock.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *