Automatic stay

Định nghĩa Automatic stay là gì?

Automatic stayNghỉ tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic stay - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lệnh cấm chỉ ban hành tự động khi nộp một đơn yêu cầu, chẳng hạn như một cấp so với các chủ nợ khi một bản kiến ​​nghị phá sản được nộp.

Definition - What does Automatic stay mean

Prohibitory injunction issued automatically upon filing of a petition, such as one issued against creditors when a bankruptcy petition is filed.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *