Balanced economy

Định nghĩa Balanced economy là gì?

Balanced economyNền kinh tế cân đối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balanced economy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điều kiện tài chính trong một quốc gia hay quốc gia trong đó cả nhập khẩu và xuất khẩu của nó là của một tỷ lệ bằng nhau.

Definition - What does Balanced economy mean

A condition of finances in a country or nation in which both its imports and its exports are of an equal proportion.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *