Balanced mutual fund

Định nghĩa Balanced mutual fund là gì?

Balanced mutual fundQuỹ tương hỗ cân bằng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balanced mutual fund - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quỹ tương hỗ mà cố gắng để cân bằng một chiến lược đầu tư rủi ro thấp bằng cách chia tiền tệ giữa các cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu phổ thông), cổ phiếu ưu đãi (cổ phần ưu đãi), và năng suất cao trái phiếu. Khi so sánh với các quỹ (tăng trưởng tích cực) cổ tinh khiết, các quỹ cân bằng thực hiện tốt hơn khi thị trường chứng khoán đang suy giảm và tồi tệ hơn khi nó là được.

Definition - What does Balanced mutual fund mean

Mutual fund which attempts to balance a low-risk investment strategy by dividing its cash among common stock (ordinary shares), preferred stock (preference shares), and high-yield bonds. When compared with pure stock (aggressive growth) funds, balanced funds perform better when the stock market is in decline and worse when it is gaining.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *