Balespace

Định nghĩa Balespace là gì?

BalespaceBalespace. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balespace - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khả năng chở hàng của một tàu vận chuyển bên dưới boong tàu, được đo bằng cubic feet hoặc mét.

Definition - What does Balespace mean

The cargo capacity of a shipping vessel below deck, measured in cubic feet or meters.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *