Balloon loan

Định nghĩa Balloon loan là gì?

Balloon loanVay khinh khí cầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balloon loan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cho vay đòi hỏi thanh toán tăng dần, thường ở phần cuối của một giai đoạn cho vay nhưng đôi khi ngay từ đầu. vay Balloon được bố trí thường nơi một dòng lớn tiền mặt dự kiến ​​vào cuối thời hạn vay, chẳng hạn như khi kết thúc hợp đồng.

Definition - What does Balloon loan mean

Loan that requires a balloon payment, typically at the end of a loan period but sometimes at the beginning. Balloon loans are arranged usually where a large inflow of cash is expected towards the end of the loan term, such as upon the completion of a contract.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *