Balloon payment

Định nghĩa Balloon payment là gì?

Balloon paymentThanh toán khinh khí cầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balloon payment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cho vay trả góp (trả tiền thường vào cuối giai đoạn vay) có nghĩa là lớn hơn nhiều so với các đợt khác. Một thanh toán khinh khí cầu được yêu cầu khi các đợt trước đó đã không dập tắt vay, hoặc là cố ý hoặc do một lỗi hoặc khoản thanh toán trễ.

Definition - What does Balloon payment mean

Loan installment (paid usually at the end of the loan period) that is much larger than the other installments. A balloon payment is required when the previous installments did not extinguish the loan, either intentionally or due to an error or late payments.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *