Behavioral theory

Định nghĩa Behavioral theory là gì?

Behavioral theoryLý thuyết về hành vi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Behavioral theory - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Niềm tin rằng tốc độ của nhà lãnh đạo thành công dựa trên cách thức mà chúng hoạt động.

Definition - What does Behavioral theory mean

The belief that a leader's rate of success is based on the way in which they behave.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *