Bel

Định nghĩa Bel là gì?

BelBel. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bel - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem decibel.

Definition - What does Bel mean

See decibel.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *