Bench

Định nghĩa Bench là gì?

BenchBăng ghế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bench - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hoặc nhiều giám khảo bao gồm một tòa án của pháp luật. Theo nghĩa đen, ghế của một thẩm phán.

Definition - What does Bench mean

One or more judges comprising a court of law. Literally, the seat of a judge.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *