Consolidation point

Định nghĩa Consolidation point là gì?

Consolidation pointĐiểm củng cố. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Consolidation point - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vị trí nơi các lô hàng khác nhau được thu thập để được vận chuyển cùng nhau đến đích cuối cùng của họ.

Definition - What does Consolidation point mean

Location where disparate consignments are collected to be shipped together to their final destination.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *