Cost of funds

Định nghĩa Cost of funds là gì?

Cost of fundsChi phí vốn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of funds - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ lãi suất mà người vay sẽ phải trả để có được tiền thông qua một khoản vay. cũng có thể được gọi là chỉ đơn giản là chi phí vay tiền.

Definition - What does Cost of funds mean

The rate of interest that a borrower will pay in order to obtain money through a loan. Can also be referred to as simply the cost of borrowing money.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *