Cost per lead

Định nghĩa Cost per lead là gì?

Cost per leadChi phí cho mỗi chì. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost per lead - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mô hình thanh toán cho quảng cáo trực tuyến. Khi một khách hàng tiềm năng truy cập trang web của nhà cung cấp thông qua một quảng cáo được đăng trên một trang web liên kết và lá vọng đủ dữ liệu liên lạc để được coi là một doanh khả thi dẫn, các chi nhánh sẽ được trả một số tiền định trước, mà trở thành chi phí cho chì.

Definition - What does Cost per lead mean

A payment model for online advertising. When a prospective client accesses a vendor's site through an advertisement posted on an affiliate site and the prospect leaves enough contact data to be considered a viable sales lead, the affiliate will be paid a preset amount, which becomes the cost for that lead.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *