Current account equilibrium

Định nghĩa Current account equilibrium là gì?

Current account equilibriumTrạng thái cân bằng tài khoản vãng lai. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Current account equilibrium - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tình huống mà dòng của một quốc gia vốn cho việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, chi phí du lịch và đầu tư ngoại tệ tương đương với dòng chảy của vốn từ nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ và đầu tư trong nước ra nước ngoài.

Definition - What does Current account equilibrium mean

A situation where a country's inflow of capital for the export of goods and services, tourist expenditures and foreign currency investments are equal to its outflow of capital from the import of goods and services and domestic investment abroad.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *