Cost plus contract

Định nghĩa Cost plus contract là gì?

Cost plus contractChi phí cộng đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost plus contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng, theo đó một nhà thầu được hoàn trả cho các chi phí phát sinh, và được trả một thoả thuận tỷ lệ phần trăm của chi phí như lợi nhuận của nhà thầu.

Definition - What does Cost plus contract mean

Contract under which a contractor is reimbursed for the costs incurred, and is paid an agreed upon percentage of such costs as contractor's profit.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *