Cost pool

Định nghĩa Cost pool là gì?

Cost poolHồ bơi giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost pool - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho trung tâm chi phí.

Definition - What does Cost pool mean

Alternative term for cost center.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *