Cost sharing contract

Định nghĩa Cost sharing contract là gì?

Cost sharing contractHợp đồng phân chia chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost sharing contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng hoàn chi phí theo đó một nhà thầu nhận được ít hoặc không có lệ phí và (dựa trên hiệu quả chi phí của hợp đồng) được hoàn lại chỉ dành cho một thoả thuận phần của chi phí cho phép.

Definition - What does Cost sharing contract mean

Cost reimbursement contract under which a contractor receives little or no fee and (based on the contract's cost effectiveness) is reimbursed only for an agreed upon portion of the allowable costs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *