Cost tradeoff

Định nghĩa Cost tradeoff là gì?

Cost tradeoffCân bằng chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost tradeoff - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tình huống mà mối quan hệ giữa chi phí gây ra chi phí khác (s) tăng khi một chi phí được hạ xuống.

Definition - What does Cost tradeoff mean

Situation where the relationship between costs causes other cost(s) to rise when one cost is lowered.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *