Cost tracking

Định nghĩa Cost tracking là gì?

Cost trackingTheo dõi chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost tracking - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỷ lục lịch sử (điện tử hoặc giấy trail) của thông tin liên quan chi phí.

Definition - What does Cost tracking mean

Historical record (electronic or paper trail) of cost related information.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *