Distribution network

Định nghĩa Distribution network là gì?

Distribution networkMạng lưới phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distribution network - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Toàn bộ hệ thống trung gian phân phối từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng. Một mạng lưới phân phối mạnh mẽ và hiệu quả là một trong những tài sản quan trọng nhất của một nhà sản xuất có thể có, và là răn đe lớn nhất mà phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh mới.

Definition - What does Distribution network mean

Entire chain of distribution intermediaries from the supplier to the consumer. A strong and efficient distribution network is one of the most important assets a manufacturer can have, and is the biggest deterrent that faces the new competitors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *