Distribution model

Định nghĩa Distribution model là gì?

Distribution modelMô hình phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distribution model - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mô phỏng toán học trong những quyết định quan trọng liên quan đến một kênh phân phối để tính toán các giải pháp tối ưu về hàng tồn kho, nhập kho, định tuyến, giao thông, và các yếu tố khác như vậy.

Definition - What does Distribution model mean

Mathematical simulation of the key decisions associated with a distribution channel to compute the optimal solutions regarding inventory, warehousing, routing, transportation, and other such factors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *