Cost substantiation

Định nghĩa Cost substantiation là gì?

Cost substantiationSự xác nhận đúng giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost substantiation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khẳng định chi phí hoặc dự toán được hỗ trợ bởi xác thực và / hoặc dữ liệu chi phí có thể kiểm chứng.

Definition - What does Cost substantiation mean

Cost claim or estimate supported by authenticated and/or verifiable cost data.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *