Credit spread option

Định nghĩa Credit spread option là gì?

Credit spread optionTùy chọn lây lan tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit spread option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kinh doanh vị trí, trong đó giá của tùy chọn mua thấp hơn giá của tùy chọn bán.

Definition - What does Credit spread option mean

Trading position in which the price of option bought is lower than the price of option sold.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *